Какво прави ЕС срещу коронавируса

От избухването на пандемията от коронавируса, Европейският съюз пое водеща роля в координирането на отговора.

Ето няколко от най-важните неща, които ЕС прави в борбата срещу COVID-19:

 

1.    Забавяне на предаване на заболяването

Безпрецедентните предизвикателства изискват безпрецедентни мерки.

За да помогне за намаляване на пренасянето на вируса в Европа и отвъд нея, Европейският съюз затвори външните си граници за пътувания без основателна причина. В същото време в рамките на ЕС са въведени „зелени транспортни коридори“ за гарантиране на доставките на важни стоки като медицинско оборудване.

Предвидени са и допълнителни ресурси за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, който прави бързи оценки на риска и предоставя актуална информация за епидемиологичната обстановка.

 

2.    Осигуряване на медицинско оборудване

ЕС оказва подкрепа на националните здравни системи, като осигурява достъп до запаси от доставки.

Всички страни-членки имат бърз достъп до първия запас на медицински изделия по програмата RescEU, създадена в рамките на Механизма за гражданска защита за набавяне от ЕС на оборудване за реагиране при кризи. Изделията включват апарати за обдишване и защитни маски.

Държавите от ЕС обединиха покупателната си способност, извършвайки съвместни покупки на оборудване, след като ЕС проведе голям международен търг.

Бяха мобилизирани и над 3 млрд. евро помощ за повече тестове и подкрепа на здравните системи на страните-членки. ЕС също така организира набирането на 7,4 млрд. евро онлайн за разработване на ваксини, лекарства и методи за диагностика срещу вируса.

3.    Европейска солидарност

Европейският парламент подкрепи нови правила, които дават възможноста на страните-членки да отправят искания за финансова помощ от Фонда „Солидарност“ на ЕС при спешните здравни случаи. Разширяването на обхвата на фонда означава, че за 2020 г. за страните в ЕС ще бъдат достъпни до 800 млн. за борба с коронавируса.

4.    Ускоряване на икономическото възстановяване

За да помогне на ЕС да се съвземе бързо от икономическите и социалните последици от пандемията, Европейската комисия представи ново предложение за дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. с включен пакет от мерки за стимулиране на икономиката. Депутатите настояват за мащабен пакет от мерки за възстановяване и преустройство, финансиран от по-голям дългосрочен бюджет и „облигации за възстановяване“.

Комисията представи също така пътна карта за координирано вдигане на ограничителните мерки, която залага на широкобхватно тестване и наличен достъп до предпазни материали.

5.    Подкрепа за икономиката

Европейският съюз предлага пакет в размер на 540 милиарда евро за борба с кризата и подкрепа на работещите, бизнеса и държавите-членки. Европейският парламент също така одобри пакет от 37 млрд. евро от структурните фондове на ЕС в подкрепа на здравеопазването, бизнеса и работниците.

Освен това Европейската централна банка предоставя 750 млрд. евро за облекчаване на държавния дълг, в допълнение към друга програма от 120 млрд. евро за количествени облекчения.

 

6.    Защита на работните места

За да гарантира, че работниците могат да запазят работните си места и с цел да се избегнат масови уволнения в предприятията, засегнати от кризата, Европейската комисия предложи нови мерки, позволяващи субсидирана работа с намаляване на работното време (SURE).

Комисията също така разблокира 1 млрд. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще бъдат използвани от Европейския инвестиционен фонд за даването на гаранции на банки и други заемодатели. По този начин те ще бъдат стимулирани да осигурят ликвидност на около 100 000 малки фирми в размер на около 8 млрд. евро.

 

7.    Връщане на хора в ЕС / репатриране/

Десетки хиляди европейци, които се оказаха блокирани по целия свят без възможност за обратен транспорт, бяха върнати в ЕС благодарение на Механизма за гражданска защита.

 

8.    Насърчаване на научните изследвания

Програмата на ЕС за изследвания „Хоризонт 2020“ финансира 18 научни проекта и 151 изследователски екипа в Европа за намиране на ваксина и по-задълбочено разбиране на COVID-19, подобряване на диагностиката, клиничното управление и лечението.

 

9.    Помощ за развиващи се страни

Европейската комисия е заделила 20 млрд. евро за помощ на по-бедните страни страни извън ЕС като част от европейски пакет за координиран глобален отговор на COVID-19.

10. Осигуряване на точна информация


Разпространението на подвеждаща информация относно коронавируса поставя под заплаха здравето на много хора. Депутатите в ЕП призовават за осигуряване на достъп на хората до проверено съдържание на фактите от общ информационен източник и настояват социалните медии да вземат мерки срещу дезинформацията и езика на омразата.

 

За допълнителна информация:

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.
Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 

 

Вашият коментар

*