Община Сливен продължава дистанционното онлайн обществено обсъждане на Плана заинтегрирано развитие на община Сливен

Община Сливен продължава дистанционното онлайн обществено обсъждане  на Плана за интегрирано развитие на община Сливен (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  

На 5 ноември 2020 г. от 11.00 ч. Ще се проведе втората сесия на дистанционното онлайн обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2027.

Ще бъдат представени стратегическата част на ПИРО на община Сливен и основните проектни предложения по приоритети, които общината ще се стреми да реализира през следващите 7 години. Те са изведени, като са взети предвид резултатите от проведените срещи с фокус групи, от анкетното проучване, набирането на проектни идеи чрез проектни фишове и обсъждането на резултатите от анализа на състоянието на общината и визията, приоритетите и целите за развитие.
С оглед спазване на противоепидемичните мерки и строгите изисквания при организиране на мероприятия на закрито, Община Сливен предприе и организира дистанционно онлайн обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Сливенза период 2021-2027.

С цел да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в процеса на структуриране на целите, приоритетите и проектите пред развитието на общината, дистанционното обсъждане ще се проведе в периода 29.10 – 29.11.2020г.

За целта са организирани 4 отворени сесии за представяне на плана с възможност за изслушване на презентация и задаване на въпроси.

Датите и часовете за отворени сесии ще са:

-29.10.2020г.,11.00-12.00 ч.

-05.11.2020г.,11.00-12.00 ч.

-12.11.2020г.,11.00-12.00 ч.

-19.11.2020г.,11.00-12.00 ч.

Дистанционното онлайн обсъждане ще стане чрез приложението за видеоконференции – GoogleMeet. Присъединяване към обсъждането с Google Meet на линк: meet.google.com/zwt-zdmk-pbv. Всички желаещи да участват е необходимо предварително да направят заявка на ел.поща:piro.sliven@gmail.com . Независимо какво устройство ще използвате е необходимо да отворите приложението за срещата в Google Chrome /Гуугъл хром/, за да можете да се включите!

За тези които нямат възможност да присъстват на онлайн обсъждането могат да разгледат направените презентации, анализ на икономическото,социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Сливен и да изпратят своите препоръки и забележки на ел.поща:piro.sliven@gmail.com

Документите свързани с изработването на ПИРО Сливен 2021-2027 са качени на сайта на община Сливенв секция Администрация/ Общинскоразвитие / Проекти и програми /ПИРО 2021-2027 –https://mun.sliven.bg/piro-2021-2027 .

За повече информация, препоръки и заявки ни пишете на ел.поща: piro.sliven@gmail.com  или позвънете на телефон: 044/ 611 145

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

Вашият коментар

*