ОДФ Сливен провежда кампанията за борба с бедността, самотата и пандемията на вирусите „ЗАЕДНО ще се справим“ – в отговор на КОВИД-19

В ситуацията на драматично променената ситуация в нашата страна и света поради глобалната пандемия от коронавируса, Обществен дарителски фонд Сливен предприе действия в отговор на проблемите причинени от КОВИД-19.

С действията си Фонда цели да подкрепи местните общности по време на кризата, да изгради и стимулира взаимност и солидарност, а именно подпомагане на уязвимите и най-силно засегнатите от кризата лица и общности.

Направено проучване насочи вниманието на Фонда към нуждаещи се от помощ и подкрепа хора и групи, като бедни стари и самотни хора (в това число самотни майки), бездомни и уязвими лица(инвалиди), младежите без образование и тези, които останаха без работа, малцинствените общности и общностите в селата на Община Сливен, и най-вече към нуждаещи се хора които не са получавали помощи от други национални или местни кампании.

По време на коледните празници благодарение Кампанията на Фонда бяха раздадени над 150 пакета с хранителни продукти, миещи препарати и дезинфектанти. Пакетите получиха нуждаещи се жители в селата Бяла, Блатец, Панаретовци и Гавраилово.

Инициативата продължава и през следващата 2021 г. в други населени места в Сливенския край. Вече са осигурени средства за около още 400 пакета.

Към Фонда е създадена Банка за набиране на дарения – място за събиране на средства и провизии от първа необходимост, хранителни продукти и консумативи за предпазване от вируса – дезинфектанти, маски, ръкавици и др. и разпространението им.

Екипа на Фонда изказва своята благодарност към всички подкрепили и участвали в кампанията, а именно на дарителите, доброволците, кметовете на кметствата, представителите на читалищата и местните магазини за стоки и услуги.

Кампанията е подкрепена от програмите на Глобалния фонд за обществените фондации (Global Fund for Community Foundations) и местни дарители на Фонда.

Всеки желаещ може да се присъедини към кампанията като се свърже с екипа на Фонда или чрез фейсбук страницата и: „COVID-19 – ЗАЕДНО ще се справим“:

https://facebook.com/groups/645989146355909

 

Вашият коментар

*