1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДИТЕ БУДИТЕЛИ

Честит Ден на народните будители!
ОДФ – Сливен за шести път раздаде награди „#Будител2021“.

Те се присъждат на представители на читалищата от община Сливен за общественополезната дейност, която те развиват и съвместната им работа с фонда. Тази година наградите отиват при:

1) НЧ „Хаджи Димитър 1937“ – Сливен – „Народен будител 2021 “

2) НЧ „Надежда 1926“ с. Гергевец – „Будител на младото поколение 2021“

3) НЧ „Пробуда 1934“ с. Ковачите – „Будител за опазване на традициите 2021“

В същия ден ще наградим и участниците във фестивала „Златен Сливен“ 2021 г.:
– НЧ „Искра 1929“ с. Крушаре
– НЧ „Пробуда 1934“ с. Ковачите
– НЧ „Пробуда 1936“ с. Панаретовци
– НЧ „Христо Ботев 1936“ с. Бяла
– НЧ „Отец Паисий 1928“ с. Трапоклово
– НЧ „Хаджи Димитър 1937“ гр. Сливен
– НЧ „Христо Ботев 1897“ гр. Сливен
– НЧ „Пробуда 1906“ гр. Кермен
– НЧ „Звезда 1928“ с. Старо село
– НЧ „Д-р Петър Берон 1934“ с. Тополчане

Вашият коментар

*