Доклад за добри практики, свързани с енергийна ефективност в страни от ЕС и България, е публикуван на сайта „Зелен Сливен“

 

Фондация „Европейски младежки инициативи“ публикува на страницата си „Зелен Сливен“ Доклад за добри практики, свързани с енергийна ефективност в страни от ЕС и България.

Докладът е изготвен в рамките на проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Европейски младежки инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Докладът включва проучване, описание, анализ, систематизиране и оценка на добрите практики и иновативни решения, свързани с прилагането на законовите изисквания в областта на енергийната ефективност в страни от Европейския съюз и България, като по този начин допринася за мултиплицирането им и постигането на устойчиви резултати и може да полезен на всички в нашето общество, както обикновените граждани, така и представители на бизнеса, местните власти, организациите за защита на околната среда и медиите, както за идеи, така и като ръководство за действие.

С цел обхващане на възможно най-широк кръг от реализирани добри практики в областта на енергийната ефективност са изследвани практики в Германия, Дания и Франция, както и мерки и решения предприети в България в следните категории:

  • Енергийно ефективни сгради
  • Енергийни одити
  • Енергийно ефективна промишленост
  • Енергийно ефективен транспорт
  • Енергийно ефективно осветление
  • Енергийно ефективни уреди и оборудване и енергийно етикетиране
  • Насърчаване на предотвратяването на отпадъци с екологичен ефект (освен ефекта от намаляване на използваната енергия)

Докладът е достъпен за свободно ползване на следните интернет-адреси:

https://green-sliven.eu/polezni-idei/

https://green-sliven.eu/inicziativi-za-chista-okolna-sreda/

https://green-sliven.eu/energijna-efektivnost/

Друга полезна информация:

 

За повече информация относно борбата срещу климатичните промени можете да посетите платформата Green Sliven / Зелен Сливен, в която има секция „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ и там можете да зададете своя въпрос, ако не сте намерили отговора му в настоящата статия. Можете също да последвате и страницата ни във Фейсбук „Зелен Сливен“.

 

 

Проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

 

 

Вашият коментар

*