ПОКАНА КЪМ БИЗНЕСА В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

С подкрепата на Атанас Атанасов – Кмет на Община Твърдица и Представителството на Булстрад Vlenna Lnsurance Group в град Сливен се организира първата от поредицата срещи в помощ на бизнеса в Община Твърдица и региона.

Тема на срещата: Възможности за финансиране на бизнеса

Лектор на събитието е Силвия Тодорова от Smart Solutions and Innovation, която е експерт по проектно и управленско консултиране с над 18 години опит, Член но УС на Българска асоциация но консултантите по европейски програми със специфичен опит в разработване и оценка но стратегически документи но национално и местно ниво, разработване и управление но проекти, финансирани от европейски фондове.

Събитието ще се проведе на 5 май 2023 (петък) от 17:30ч. в конферентна зала на Картинг писта „Тодор Славов“ в гр. Твърдица.

Вашият коментар

*