Медали и купи – за победителите в „Ученически игри 2022-2023“ в община Сливен

Кметът Стефан Радев и директорът на Центъра за подкрепа за личностното развитие – Детски комплекс-Сливен Христо Котов наградиха победителите в „Ученически игри 2022-2023“.