„ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – СЛИВЕН“ ЕООД СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

„Индустриален парк – Сливен“ ЕООД привлече партньори за сътрудничество при общи инициативи и проекти, свързани с развитието на парка и привличане на инвеститорски интерес.

Община Сливен има одобрени планове и концепции по европейски образец за следващите 10 години

Община Сливен има одобрени планове и концепции, отговарящи на европейските регламенти и насоки за развитие на регионите през следващите 10 години. За това информира заместник кметът Стоян Марков.