Извършва се оценка на проектните предложения от Сливен по държавната програма за саниране

Подадените от Община Сливен 81 проектни предложения по държавната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради са в етап на оценяване за административна допустимост и качество.