Дали България трябва да работи усилено за изпълнение на третата цел на ООН – Добро здраве и благоденствие

 „Идеалният хоризонт 2030“ на ООН и Ние – продължение

 

Глобална Цел 3: Добро здраве и благоденствие  

Третата цел има за цел да гарантира здравето и благосъстоянието на всички чрез подобряване на репродуктивното, майчиното и детското здраве, намаляване на основните заразни, незаразни, екологични и психични заболявания. Тези здравни предизвикателства могат да бъдат постигнати при условие за въвеждане на системи за превенция, насочени към всякакви рискови фактори за здравето, осигуряване на универсален достъп до медицинско покритие и здравни услуги, подпомагане на научните изследвания и разработването на ваксини и лекарства и подобряване на управлението на здравния риск в развиващите се страни.

Глобална Цел 3 и България

Има толкова много проблеми в нашата здравна система!

Това е нещо, с което се сблъсква всеки един от нас. Тема, която непрекъснато е обсъждана и все не се намират решения за нея. Една доста голяма част от населението не е покрита със здравно осигурителни права, има недостиг на медицински кадри, скъпи лекарства и така можем дълго време да изброяваме проблемите.

Или да поговорим за употребата на алкохол, цигари и наркотици? Или за многобройните жертви по пътищата?

Знаете ли, че според Националния статистически институт показателят за години с добро здраве в България е 63,3 години!!!!

Какво можем да направим НИЕ?

Подкрепете благотворителна организация, която работи за тази кауза.

Не пропускайте профилактичните прегледи.

Ваксинирайте себе си и децата си.

Дарете кръв.

Повишете информираността.

Научете за психичното здраве.

Грижете се за нашата планета – здрава планета, здрави хора.

Тази публикация е част от проект „За да действаш, трябва да разбираш“ на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, финансиран от Фондация  „Чарлз Стюарт Мот“   по Програмата „Глобални предизвикателства Местни решения“,  управлявана от Академията за развитие на филантропията в Полша.

Вашият коментар

*