Качествено образование – „Идеалният хоризонт 2030“ на ООН и Ние – продължение

Дали с поставянето на четвъртата цел лидерите на държавите от ООН са мислили за крайно бедните, развиващи се страни? Или и България има какво да направи в тази област?