Качествено образование – „Идеалният хоризонт 2030“ на ООН и Ние – продължение

Дали с поставянето на четвъртата цел лидерите на държавите от ООН са мислили за крайно бедните, развиващи се страни? Или и България има какво да направи в тази област?

Глобална цел 4 – Качествено образование

Четвъртата цел има за цел да гарантира достъп на всички до справедливо, безплатно и качествено образование през всички етапи от живота, по-специално чрез премахване на различията между пол и доходи. Той също така набляга на придобиването на основни умения и умения от по-високо ниво за живот в устойчиво общество. Глобална цел 4 също призовава за изграждане и подобряване на образователната инфраструктура, увеличаване на броя на стипендиите за висше образование, отпускани на развиващите се страни, и броя на квалифицираните учители в тези страни.

В България има създадени условия за всички да получат образование.

Но въпреки това е налице незадоволителните резултати от функционирането на формалната образователна система. Ниско е нивото не само на функционалната грамотност на учениците, но и на базовата грамотност сред една част от учащите и сред населението.

Училищното образование се характеризира със значителна социална и академична сегрегация. България е една от страните, в които учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения, което съчетано с останалите форми на академична сегрегация е предпоставка за голямата разлика в резултатите на отделните групи ученици и за силното проявление на феномена „образователна бедност“.

Тези проблеми трябва да са приоритет на управляващите в страната.

Но и ние можем да помогнем! Ето как:

Можете да дарите книги на организации или хора, които имат нужда от тях.

Да станете ментор за хора, които имат нужда от образователна подкрепа. Осигурете уроци или помогнете с домашното.

Да популяризирате и организирате безплатни курсове.

Да организирате група доброволци и заедно да реновирате, например класни стаи в местно училище, което се нуждае от ремонт.

Да организирате езикови уроци за бежанци и имигранти, които живеят в нашия град.

Да дарите таблети и компютри на ученици от семейства, които не могат да си позволят да ги купят.

Да влияете на местните власти, за да направят всяко учебно заведение достъпно за хора с увреждания.

Тази публикация е част от проект „За да действаш, трябва да разбираш“ на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, финансиран от Фондация  „Чарлз Стюарт Мот“   по Програмата „Глобални предизвикателства Местни решения“,  управлявана от Академията за развитие на филантропията в Полша.

Вашият коментар

*