22,5% от домакинствата в България не могат да поддържат домовете си достатъчно топли поради бедност

„Идеалният хоризонт 2030“ на ООН и Ние – продължение

Глобална цел 7: Достъпна и чиста енергия

Седмата цел за устойчиво развитие е в центъра на днешните големи предизвикателства, но и на утрешните възможности. Независимо дали става въпрос за борба с изменението на климата, разбира се, но също и за създаване на работни места, жилища, връзки, сигурност, производство на храни и т.н., достъпът до устойчива енергия за всички е от съществено значение. Тази цел несъмнено представлява възможност за трансформиране на живота, икономиките и планетата.

Постигането на тази глобална цел е от съществено значение за осигуряване на хората в България по-добри условия за живот! Много семейства не могат да осигурят достатъчно топлина в своите домове поради бедност!

Разбира се има програми за енергийни компенсации, но те не решават проблема.

Най-добрите дългосрочни мерки са свързани с енергийната ефективност. Отнасят се не само до цялостно саниране, но също така и до замяна на отоплителните системи с по-ефективни и екологични такива (като термопомпи, фотоволтаични панели, ефективни системи за отопление с пелети), и до подмяна на електроуредите – климатици и други уреди за битово потребление. Разбира се, има и много други решения като слънчеви колектори за битово гореща вода, зелени покриви, частична изолация или смяна само на дограма, интелигентно измерване и управление на електроуредите у дома, енергоспестяващо осветление и т.н.

Подпомагането на енергийно бедните домакинства с този тип мерки е дългосрочна инвестиция, която намалява техните енергийни нужди. Комбинацията между дълбоко саниране и инсталиране на източник за възобновяема енергия е възможно да изкорени енергийната бедност. На практика, когато инвестицията покрива и текущия разход за енергия става въпрос за дълготрайно изкореняване на енергийната бедност.

Но действащите програми за енергийна ефективност много често изискват и инвестиции от самите хора. Освен това тези програми не са насочени към селските райони, а там живеят голяма част от енергийно бедните семейства.

Ще е необходимо държавните и общински органи на управление да поставят като приоритетна задача постигането на тази цел.

Тази публикация е част от проект „За да действаш, трябва да разбираш“ на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, финансиран от Фондация  „Чарлз Стюарт Мот“   по Програмата „Глобални предизвикателства Местни решения“,  управлявана от Академията за развитие на филантропията в Полша.

Вашият коментар

*