Община Сливен подаде документите на 81 блока за саниране по новата програма за енергийна ефективност

Документите на 81 многофамилни жилищни сгради за саниране са подадени от Община Сливен към Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Растящите цени на електроенергията, в частност и в резултат на кризата от войната в Украйна, определиха крайната необходимост да предприемем действия за намаление на използваната енергия.

Селата на община Сливен с възможност за получаване на финансиране по Програмата за развитие на селските райони

За първи път селата на Община Сливен, която е най-голямата по територия община в България ще имат възможност за достъп до финансиране от Програмата за развитие на селските райони, по линията на подхода ЛИДЕР, чрез изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), чието изпълнение се прилага от създадени Местни инициативни групи (МИГ).

Кметът Стефан Радев: Разочарован съм от отказ на Министерството на отбраната да прехвърли терени за изграждане на детски парк

Кметът на Сливен Стефан Радев изрази разочарованието си от отказ на Министерството на отбраната да прехвърли безвъзмездно на Община Сливен имоти за изграждане на детски парк.

Доклад за добри практики, свързани с енергийна ефективност в страни от ЕС и България, е публикуван на сайта „Зелен Сливен“

  Фондация „Европейски младежки инициативи“ публикува на страницата си „Зелен Сливен“ Доклад за добри практики, свързани с енергийна ефективност в страни от ЕС и България.

Започва приемът на заявления за общинската помощ при санирането

От 23 до 27 януари, включително, сдруженията на собствениците могат да подават заявления за отпускане на финансова помощ от Община Сливен за енергийното обследване на жилищните сгради.

Често задавани въпроси и отговори в помощ на кандидатите по новата програма за саниране

1. Кои сгради могат да кандидатстват по проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“?

Как да санираме блока безплатно?

До 31 май 2023 г. всички многофамилни жилищни сгради в страната ще могат да кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.