Младежката безработица в България – липса на работни места или нещо друго? „Идеалният хоризонт 2030“ на ООН и Ние – продължение

В България процентът на незаетите и неучащите младежи – 15,1. 100 000 младежи нито учат, нито работят и не се знае какво умеят!

22,5% от домакинствата в България не могат да поддържат домовете си достатъчно топли поради бедност

„Идеалният хоризонт 2030“ на ООН и Ние – продължение Глобална цел 7: Достъпна и чиста енергия Седмата цел за устойчиво развитие е в центъра на днешните големи предизвикателства, но и на утрешните възможности.

Пет блока в Сливен кандидатстват за саниране по втория етап на програмата

Сдруженията на собствениците на пет блока в Сливен кандидатстват за финансиране по втория етап от националната програма за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

Стефан Радев, кмет на Сливен: Общините са едни от най-сложните обществени системи

Демографската криза все повече се очертава като сериозна заплаха за развитието на страната и първите симптоми се усещат все по-осезаемо в общините, подчерта кметът на Сливен Стефан Радев.

Петнадесет граждански инициативи ще бъдат подкрепени в конкурса „Осъзнай своята сила“

Комисията за оценка на проектните предложения на конкурса „Осъзнай своята сила“ взе решение да подкрепи всичките 15 граждански инициативи, въпреки че, осигурените 18 300 лв. няма да са достатъчни.

Извършва се оценка на проектните предложения от Сливен по държавната програма за саниране

Подадените от Община Сливен 81 проектни предложения по държавната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради са в етап на оценяване за административна допустимост и качество.

ОБЩИНА СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ОБНОВЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Тролеи – златни медалисти ще се движат по улиците на Сливен. Община Сливен продължава обновяването на обществения градски транспорт. Днес в базата на общинското дружество „Пътнически превози“ на обръщало „Дюлева река“, бяха представени новите тролейбуси и електрически автобуси, които ще се движат по пътните артерии на Сливен.

Община Сливен защити своите граждани и ТЕЦ Сливен

Кметът на община Сливен Стефан Радев изпрати писмено становище относно публикувания на Портала за обществени консултации териториален план за справедлив преход (ТПСП) на област Стара Загора.