ОБЩИНА СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ОБНОВЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Тролеи – златни медалисти ще се движат по улиците на Сливен. Община Сливен продължава обновяването на обществения градски транспорт. Днес в базата на общинското дружество „Пътнически превози“ на обръщало „Дюлева река“, бяха представени новите тролейбуси и електрически автобуси, които ще се движат по пътните артерии на Сливен.

Община Сливен защити своите граждани и ТЕЦ Сливен

Кметът на община Сливен Стефан Радев изпрати писмено становище относно публикувания на Портала за обществени консултации териториален план за справедлив преход (ТПСП) на област Стара Загора.

Социалните центрове в кв. „Клуцохор“ запазват дейността си в подкрепа на възрастни с увреждания, деца и семействата им

Две от най-новите социални услуги, които Община Сливен разкри, продължават работата си като държавно делегирана дейност от 1 октомври, съобщи зам. кметът Пепа Чиликова.

Два нови социални центъра с изцяло нови услуги бяха открити в Сливен

За първи път на територията на община Сливен ще функционират Кризисен център за жертви на домашно насилие и Център за временно настаняване на бездомни лица.

Да осъзнаем своята сила в борбата срещу климатичните промени и опазването на околната среда

Всеки от нас може много да помогне в борбата срещу климатичните промени и опазването на околната среда. Достатъчни са малки промени в ежедневния ни живот.

В Комплекса за социални услуги – Сливен екипите търсят най-доброто решение за всяко дете в риск

От момента на създаването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Сливен през 2006 г., всеки ден служителите му се срещат с болката и страданието на десетки деца – жертви на психическо, физическо и сексуално насилие, деца без родители, деца, употребяващи наркотици, отпадащи от училище, ранно сексуално съзряване.

Приключи строителството по проект „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“

На провелата се днес пресконференция в Областния информационен център беше отчетен напредъкът по проекта за изграждане на Кризисен център и Център за бездомни в Сливен.

Стефан Радев: Радвам се, че успяхме да включим всички населени места в общината в Местни инициативни групи

В още две Местни инициативни групи /МИГ/ се включва Община Сливен за програмен период 2021-2027 г. Това са „Местна инициативна група Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа“ и „Местна инициативна група Стралджа-Сливен“.

Стефан Радев: Гражданите да бъдем третирани като клиенти на „ВиК“, а не като на длъжници, които трябва да се молят за качествена услуга

При проблеми с водоснабдяването „ВиК-Сливен“ да поема ангажименти към хората и да ги спазва, включително с осигуряването на водоноски при липсата на вода.