26 Септември – Европейски ден на езиците


Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. На този ден се чества езиковото многообразие на континента:

  • над 200 европейски езика,
  • 24 официални езика на ЕС
  • около 60 регионални/малцинствени езика,

както и още много други езици, говорени от хора от други части на света.
Този ден се чества, за да даде възможност за:

  • повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа,
  • насърчаване на културното и езиковото многообразие,
  • стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици — владеенето на повече от един език улеснява установяването на контакти с други хора, намирането на работа и подпомага растежа на предприятията.

Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. Първият Европейски ден на езиците се проведе през 2001 г. и оттогава се чества всяка година.
Сайт на Европейския ден на езиците


За да популяризира сред младежите от Сливен многоезичието и културното многообразие в Европа и да ги стимулира да изучават чужди езици, информационният център „Европа Директно Сливен” ежегодно се включва в общоевропейската инициатива. Центърът съвместно с Училища Европа ще отбележат европейският ден на езиците в ОУ „Д-р Иван Селимински”. В инициативата ще се включат ученици от 7 клас, на които ще бъдат представени интересни и любопитни факти относно езиците в Европа и света, защо е полезно и необходимо да изучават чужди езици, а Училища Европа и Европа Директно Сливен са подготвили викторина и награди и информационни материали за участниците.
Събитието ще се проведе на 27 септември 2017 г. (сряда)  от 12:55 ч. в кабинета по английски език на ОУ „Д-р Иван Селимински” – Сливен. 


 

Европа Директно Сливен
тел. (044) 622 141, (044) 411 832
E-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu

последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven


 

Съфинансирано от Европейския съюз

 


 

Посетете още: