Кметът поздравява възрастните в община Сливен

На 1-ви октомври е Международният ден на възрастните хора. Поздравявам всички жители на община Сливен, които отбелязват празника!

Вие сте хората, които пренасяте в днешния ден ценностите и традициите на нашия народ. Позволете ми да изразя своето и на общинската администрация, преклонение пред мъдростта и опита Ви, които са безценен урок за нас, по-младите! Обръщам към Вас с дълбоко уважение за това, че устоявате на времето, въпреки трудностите на живота!

Община Сливен работи непрестанно и отговорно за подобряване на качеството на живот на своите жители! Надявам се и в бъдеще да работим, както досега, а Вие да ни предавате своите познания и мъдри напътствия!

Пожелавам Ви най-доброто, което заслужавате – синовна почит и признателност, крепко здраве и достоен живот!

Честит празник!

Стефан Радев

кмет на община Сливен


Посетете още: