Ученически симулации на Европейски избори #ЕСизбори2019

  През април и май 2019 г. Европа Директно – Сливен проведе симулация на Европейски b избори със средношколци от Сливен, някои от които скоро ще могат да гласуват за първи път.