22,5% от домакинствата в България не могат да поддържат домовете си достатъчно топли поради бедност

„Идеалният хоризонт 2030“ на ООН и Ние – продължение Глобална цел 7: Достъпна и чиста енергия Седмата цел за устойчиво развитие е в центъра на днешните големи предизвикателства, но и на утрешните възможности.

Пет блока в Сливен кандидатстват за саниране по втория етап на програмата

Сдруженията на собствениците на пет блока в Сливен кандидатстват за финансиране по втория етап от националната програма за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.