АРХИТЕКТИ, ИНЖЕНЕРИ, ХУДОЖНИЦИ, ЖУРНАЛИСТИ, ЕКОЛОЗИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И СЪВЕТНИЦИ – В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СТАРИЯ БРЯСТ

За Стария бряст – Vox pópuli vox Déi. Кметът на Сливен Стефан Радев: „Искахме чрез съвета да достигнем до максимално широк кръг от хора, които имат отношение към изкуството, към градоустройството и дори към историята на това емблематично място.“

Мнозина се упражняваха по красноречие и продължават вдъхновено да го правят на гърба на загиналия символ на Сливен – Старият бряст, който е може би единственото дърво, присъстващо в герба на един град. Свещеното, знаково дърво на Сливен, Дървото на България за 2013-та, Европейското дърво на годината 2014-та!… Верни на „българския модел“, някои продължават да „хейтват“ всяка зародила се идея в търсенето на решение за съдбата на безвъзвратно изсъхналото дърво, самопровъзгласявайки се за истина от последна инстанция. Разни хора, разни идеали…, те си знаят какви.

Но, колкото и да е болезнено за всички сливенци, съхранили младежките си спомени под неговата сянка, Старият бряст вече не е сред живите. На мястото на достолепното дърво с разкошна зелена корона сега се мъдри изсъхнал черен скелет. Той не може да остане така – тази печална гледка не подхожда на центъра на никой град. Около Бряста са съхранени над 10 израснали от корена му крехки фиданки. Общината, която по последни спомени даде над 30 000 лева за лечението на свещеното за сливенци дърво, не посмя да вземе решение за съдбата му както се казва еднолично. Каквото и решение да вземеше, то щеше да бъде атакувано от нароилите се многобройни защитници на светинята от близо и далеч. Затова се опита да се вслуша в гласа на народа – Vox pópuli vox Déi. По идея на кмета Стефан Радев, според когото дървото е част от историята на Сливен и емблема за поколения сливенци с висока емоционална стойност, се проведе обществено допитване по казуса „Старият бряст“. За да вземе всеобщо решение, общината публикува анкета, която се разпространяваше по всички информационни канали през последните три месеца на миналата година. След което обобщи резултатите от нея. Припомняме какви са те:

В анкетата са гласували 2 163 граждани. От тях 1 392 (64, 4 процента) са избрали да бъде изработено произведение на изкуството. 35, 6 процента (771 души) са предпочели, на мястото на старото, да бъде засадено ново дърво. Следователно, по-голямата част от участвалите в анкетата сливенци споделят виждането паметта за Стария бряст да бъде увековечена с произведение на изкуството. – Тези, които са запазили своите виждания за себе си, нямат обществено оправдание.

След анализа на резултатите, община Сливен сформира вчера обществен съвет за Стария бряст, на който присъства и кметът Стефан Радев. Съветът беше натоварен с отговорността да създаде специален статут на предстоящия най-вероятно национален конкурс, след което да се проведе конкурсът за идейни проекти и да се изберат най-смислените предложения.

В Обществения съвет членуват 19 души – сред тях архитекти, инженери, художници, журналисти, общественици, общински съветници, еколози и археолози. „Искахме чрез съвета да достигнем до максимално широк кръг от хора, които имат отношение към изкуството, към градоустройството и дори към историята на това емблематично място.“, каза кметът Стефан Радев, който присъства на заседанието.

За председател на Обществения съвет беше избрана Пепа Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, двама заместник-председатели – скулпторът Кунчо Кунчев и Стефан Стефанов – председател на Фондация „Стария бряст“, секретар – журналистът Щилияна Василева.

В състава на обществения съвет влизат следните граждани на Сливен:

АРХИТЕКТИ – 2 : арх. Петко Любенов – председател на регионалната колегия на Камарата на архитектите в България, клон Сливен; арх. Петър Койнов – член на Управителния съвет на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България, клон Сливен;

ИНЖЕНЕРИ ПРОЕКТАНТИ – 2: инж. Анастас Кънев – представител на Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Сливен; инж. Иван Червенкондев – представител на Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Сливен;

ХУДОЖНИЦИ – 4: Илиян Урумов – художник, председател на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен; Ивелин Широв – художник, член на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен; Стефан Кънев – скулптор, член на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен; Кунчо Кунчев – скулптор, член на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен;

ЖУРНАЛИСТИ – 2: Добрин Добрев – журналист, председател на сливенското дружество към Съюза на българските журналисти; Щилияна Василева – журналист, член на сливенското дружество към Съюза на българските журналисти;

ОБЩЕСТВЕНИЦИ – 2: Стефан Стефанов – общественик, председател на Фондация „Стария бряст“; Доброслав Иванов – общественик, Фондация „Стария бряст“;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 2: Лидия Димитрова – общински съветник, председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет – Сливен; Соня Келеведжиева – общински съветник, заместник-председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет – Сливен;

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – 4: Пепа Димитрова-Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Сливен; арх. Лора Йовчева – гл. архитект на Община Сливен; Емилия Кючукова – гл. експерт в отдел „Екология“ на Община Сливен; Светлана Димитрова – гл. експерт в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ на Община Сливен;

ИСТОРИЦИ – 1: д-р Николай Сираков – археолог, директор на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен.

…За да се избере начинът и формата за изграждане на паметен знак на легендарния символ на Сливен, общественият съвет ще изготви Статут на конкурса за проект, който да определи правилата за участие с конкретни идеи и творчески предложения. На първото му заседание бе избрана работна група от шест души, която да проучи и подготви предложението за статут. В нея, в качеството си на юрист и общински съветник, ще участва и председателят на общинския съвет Димитър Митев. Статутът ще бъде обсъден, допълнен и гласуван от учредения обществен съвет до 28 февруари. През март се очаква да бъде обявен и конкурсът, който по всяко вероятност ще бъде национален, за да даде възможност за събиране по повече и по-разнообразни идеи.

… Някой от сливенските сайтове написа, че общественият съвет ще решава съдбата на Стария бряст. Нека да припомним, че Съдбата на Стария бряст отдавна е решена – той е безвъзвратно мъртъв.

Дали наболите от кореновата система фиданки ще бъдат годни за възпроизводство трябва да се изследва допълнително.

С решаването на въпроса за съхраняването на паметта за Стария бряст няма да се прибързва. Ще бъде дадена възможност за изслушване на възможно най-много мнения, идеи и предложения.

Да си спомним, че комитетът по въздигането на паметник на Хаджи Димитър в Сливен работи по този въпрос от 1892 до 1935 година, когато е официалното му откриване. Балканските войни 1912-1913 година отлагат провеждането на обявения конкурс. През 1929 година е създаден нов комитет. Така или иначе, от началото и дори след издигането на мемориала, се водят дебати за тематичната му визия…

А дебатите за Стария бряст вече вървят с пълна сила. Не съществуват намерения те да бъдат спрени, напротив, с обявяването на двустепенен конкурс – за идеен проект и за изпълнение, те ще се активизират и разширят. Учреденият обществен комитет има за цел да ги направлява и да проправи пътя към възможно най-доброто решение, започвайки от обществената грижа, през професионалното проучване и оценка на всеки детайл, до естетическото пресъздаване на един най-приемлив, красив и природосъобразен знак.

Щилияна ВАСИЛЕВА

 

Вашият коментар

*