Стартира националната кампания „Чиста околна среда“ 2022 г.

Стартира ежегодният конкурс за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“.

Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

На свое заседание проведено на 12.11.2021г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.;

2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпращане на проектите е:

1. За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022г.
2. За общини и кметства – 04.03.2022г. Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ:
http://pudoos.bgОбява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1 – https://bit.ly/3GxNKjm

Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2 – https://bit.ly/3foNEyx
 

Вашият коментар

*