Отлична акредитация за МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен получи отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност със заповед на министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров от 4 юли 2017 година, издадена на основание от Закона за лечебните заведения и Наредбата за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Акредитационния съвет.

Срокът на акредитацията е 5 години и освен за цялостна медицинска дейност, болницата получи отличен и за отделните медицински и други дейности. Сред тях са практическото обучение на студенти по медицина, за студенти, които се обучават за медицински сестри и акушерки, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, по управление на здравните грижи от направление „Обществено здраве“, за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност и следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи.

 


Посетете още: