Синята зона стартира нормално

Въвеждането на „Синята зона” в Сливен стартира нормално на 16 август. За това информира директорът на общинското предприятие „Градска мобилност” Димитър Пантелеев. През първия ден от платеното паркиране служители на предприятието извършваха разяснителни дейности, отговаряха на въпроси на гражданите и предоставяха листовки с информация за начините на плащане.

„Водачите проявяват интерес и споделят мнение, че въвеждането на Синята зона ще помогне за реда при паркирането в града. Гражданите отчитат предимствата на системата и не отричат необходимостта от нея. Нормално е да има неясноти при въвеждането на нещо ново. Стремим се да решаваме на момента възникнали проблеми. Имаме готовност да коригираме всяко неудобство и да предложим по-добри решения, включително и чрез опита на други общини”, каза Пантелеев.

Той припомни, че до края на месеца няма да се поставят скоби на автомобилите, които са паркирали в рамките на „Синята зона“, но трябва да заплатят за мястото.

През първия ден повече е използван най-достъпният начин за плащане – чрез смс на тел. 13 44, отколкото паркинг-автомата, който е монтиран на Централния пазар.

Указателните знаци се поставят поетапно. Вече са монтирани 40 табели. До края на месец август ще приключи монтажа и на останалите знаци от страна на фирмата-изпълнител на дейностите по маркировката за синята зона.

За удобство на гражданите, които ще подават заявления за получаване на талони за преференциално паркиране, е удължено работното време на Информационния център – до 19 часа. Работното време за предоставяне на останалите услуги е до 17 ч.

Срокът за издаване на талоните е две седмици и е желателно заявленията да бъдат подадени навреме, преди 1 септември, когато санкциите влизат в сила. Община Сливен призовава гражданите да не изчакват последния момент, за да се предотврати струпване пред гишетата!За въпроси, свързани със Синята зона – тел. 044/ 66 30 96.


Посетете още: