Защо и Как да пестим Енергия!

Хората обичат да вярват че новите чисти технологии ще разрешат нашите екологични проблеми. Въпреки това технологичните решения не успяват да се справят с ядрото на проблема

ни с прекомерната консумация и пилеене на енергия. Най-голямото препятствие е, че като цяло хората всъщност не разбират или не се интересуват от това как тяхното настоящо поведение оказва влияние върху бъдещето.

Пушенето на тийнейджъри е един пример: макар да им е казано, че тютюнопушенето може да причини рак, тийнейджърите не са възпирани от пушенето, ако отрицателните ефекти не могат да бъдат почувствани веднага. Същото важи и за изменението на климата: това не е непосредствена заплаха, така че хората не могат да си представят какви ще бъдат отрицателните ефекти.

Но отрицателните ефекти са вече на лице. През последните 50 години се забелязва засилващото се въздействие на човешката дейност върху природата около нас. Проблеми като: Глобалното затопляне, намаляването на биологичното разнообразие, експлоатацията на природни ресурси, растящите планини от отпадъци, все по-интензивното използване на химикали – застрашават планетата и бъдещия ни живот на нея.

Какво се случва?

·       От началото на 20 век температурите се покачват средно с 0.6°С за света и 0.95°С в Европа. Последствията от това затопляне вече се чувстват и се очаква да стават още по-осезаеми с нататъшното покачване на температурите.

·       В Европа средногодишният брой бедствия причинени от метеорологични или климатични фактори, като бури и наводнения през 90-те години на миналия век се е увеличил двукратно в сравнение с предишното десетилетие.

·       През последните 100 години нивото на моретата около Европа се е увеличавало с 0.8 до 3 мм средно на година. Очаква се покачването през настоящия век да се ускори 2 до 4 пъти.

·     Снежната покривка в северното полукълбо е изтъняла с 10% в сравнение със средата на 60-те години. Прогнозира се, че три четвърти от глетчерите в швейцарските Алпи ще се стоят напълно до 2050 година.

Каква е причината?

CO2 и други парникови газове (ПГ), възникват естествено и заедно с други фактори и запазват топлината на планетата ни. Без тях средната температура на Земята щеше да е с 30°C по-ниска.

Обаче човешката дейност, например отопляване на домакинства, гледане на телевизия или каране на коли, изискват енергия, а по-голяма част от нея се добива чрез изгаряне на изкопаеми горива – процес, при който се отделя CO2. Заради допълнителните ПГ Земята се загрява неестествено, така нареченото глобално затопляне, чието всеобщо проявление е климатичната промяна.


Какво се прави по проблема?

Европейския съюз взе сериозни мерки със промени в законодателството и въвеждане на стратегията „Европа 2020“, където намаляване на екологичния натиск и опазването на околната среда стана основен приоритет. Чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и интелигентен растеж основаващ се на знания и иновации.

Целите на стратегията включват:

 • ·       ограничаване на емисиите на парникови газове с 20% или дори 30% в сравнение с нивата от 1990г.
 • ·       производство на 20% от необходимата енергия от възобновяеми източници.
 • ·       повишаване на енергийната ефективност с 20%.

Основна роля във всички тези промени имат както ЕС, националните правителства и индустрията, така и всички европейски граждани. Всеки един от нас може да допринесе за намаляване на бремето върху планетата.

Може да изглежда трудно да разберете какво може да направите, за да помогнете. Топенето на айсберги и масовите природни бедствия са сили, несъизмерими с отделния човек. Въпреки това, има различни действия, които можете да предприемете всеки ден, които всеки един от нас може да предприемете, за да допринесе за поддържането на планетата здрава за бъдещите поколения.

Защо е важно да пестим енергия в дома си?

в Европа 50% от електричеството е произведено от изкопаеми горива(нефт, газ и въглища), 33% от ядрена енергия и 17% от възобновяеми източници на енергия (соларна, биомаса, хидро и вятърна енергия).

Въпреки големия прираст на ВЕИ, все още почти половината от електричеството се произвежда от изгарянето на горива, които водят до големи емисии на парникови газове и имат главна роля в промените на климата.


8 идеи как да пестим енергия и пари!

1.       Използвайте нощна енергия.

При лесна проверка в страницата на EVN България може да намерим часовите зони и крайните цени на електрическа енергия за битови клиенти.

 • За периода Ноември–Март, нощната часова зона е от 22.00 до 06.00
 • В периода Април–Октомври, нощната часова зона е от 23.00 до 07.00.

Разликата е значителна, за 1kWh електричество е равна на:

 • дневната цена 0,21 лв.
 • нощната 0,12 лв.

Правейки нощната енергия с 43% по-евтина.

 

2.       Обмислете връзката си с вашата система за отопление/охлаждане.

Основният разход на енергия в едно домакинство остава този за отопление и охлаждане. Независимо дали използвате климатик, котел или парно, добре е да се знае:

 • Грижете се за отоплителната/охладителната си система като и правите ежегодна профилактика и я поддържате в отлично състояние, без течове и задръствания.
 • Намаляването на стайната температура само с 1 градус, намалява сметката ви за ток с 6%. Идеалната температура през зимата е между 23-24 градуса.
 • През много студените зимни дни не е препоръчително да спирате климатика си, заради опасност от замръзване, защото при повторно стартиране ще му е нужно още по-голямото количество енергия. 

За да може домът ни да достигне и запази уютна температура през цялата година, е следващия ни съвет.

 

3.       Защо да изолираме къщата си?

Използването на енергия за отопляване/охлаждане на сгради допринася за повече от 40% от всички CO2 емисии в цяла Европа. Повечето сгради в България не са добре изолирани, което означава че доста повече енергия е необходима, за да се достигне комфортна стайна температура. Европейската директива за енергийна ефективност на сгради вече е на лице. За момента фокуса е върху нови и вече съществуващи големи сгради, като за в бъдеще ще се включат и малки сгради.

По-енергийно ефективните и по-интелигентни сгради могат да осигурят по-високи нива на благосъстояние на своите обитатели и да подобрят здравето, чрез намаляване на заболяванията и смъртните случаи, причинени от лошия вътрешен климат, както и намаляване на сметките за енергия на много домакинства и по този начин да се облекчи енергийната бедност.

И накрая, тъй като строителната индустрия генерира около 9% от БВП на Европа и пряко създава 18 милиона директни работни места, стимулирането на строителните дейности, които включват ремонтни работи и енергийни реконструкции, може да насърчи създаването на работни места в сектора и да увеличи икономическия растеж в ЕС.

 

4.       Бойлерът допринася за 23 % от месечната ни фактура

 • Един от начините, за да намалите разходът на вашия бойлер, е да го ползвате на оптимална мощност. Най-енергийно щадящото положение на бойлера е, когато е настроен да загрява водата на 55–60°C.
 • Също така за да намалите сметката си може да опитате да го включвате само на нощна тарифа. Ако ви е трудно да правите това всеки ден може да инсталирате таймер, който да го включва само за няколко часа рано сутрин или в удобно за вас време.

Бойлери със съвременна топлоизолация и капацитет над 80 л. след нощно загряване запазват топлината на водата и на следващия ден.

 

5.       Средно 11 на сто от годишната консумация на ток на едно домакинство отива в готвенето.

Ако готвите все още на електрическа печка този процент може да е и по-висок.

 • Използвайте газови котлони и фурна, това би намалило драстично сметката ви за ток.
 • Друг трик, който може да намали времето за готвене е като използвате капак.
 • Използването на тенджера под налягане може да намали с 50 % времето за готвене.

Има и други специфични уреди, с който може да спестите енергия и пари:

 • Приготвянето на кафе в кафе-машина е с 50 % по-евтино, отколкото кипване на вода на котлон.
 • Печенето на филийките с тостер се оказва енергоспестяващо – с около 70 % в сравнение с фурна или на парти грил.

Друг уред в кухнята, който може да намали консумацията ви на ток и вода е съдомиялната.

 • Мит е, че като мием съдовете на ръка пестим. Съвременните съдомиялни почистват с минимално количество вода и ток.
 • При машини от енергиен клас А, за измиването на всички съдове ще са ви нужни малко повече от 10 литра вода, а годишната ви сметка би се увеличила с 63лв, ако я пускате през деня, или 36 лв. ако я включвате след 23 часа.
 • Проверете дали съдомиялната ви има таймер за отложен старт.

 

 6.       Не оставяй уредите си в режим на готовност Stand-by

Този режим на електро уредите в дома ви допринася за над 10% от годишните ви сметки за ток. Проверете лампичката на компютъра, телевизора, видеото и аудио системата ви. Старите уреди консумират в режим постоянната готовност годишно около 450 kWh електроенергия и добавят около 100 лв на година към сметката ви за ток.

 • Средната микровълнова печка работи около 70 часа годишно. Останалото време уредът стои безшумно, източвайки до 35 kW/h.
 • Зредно един телевизор изразходва 175kWh от електричество на година. Като 45% от тази енергия използвана в режим на готовност.
 • За да избегнете този проблем, може да закупите разклонител с копче за включване и изключване, така с едно натискане ще спирате напълно няколко уреда от мрежата.

В Европа общата консумирана енергия използвана в режима на готовност във всички домакинства е почти равна на годишната консумация на Белгия.

 

7.       Сменете електрическите крушки с нажежаема жичка с енергоспестяващи или LED.

 • Новите енергоспестяващи крушки са до 5 пъти по икономични.
 • Друго тяхно предимство е дългата продължителност на живот.

За около 10 лв. можете да закупите LED осветление с продължителност на живот до и над  50 000 часа (плюс гаранция). Това се равнява на 5 години непрекъсната работа, или 10 години при 50% работа или ако я оставяте да работи 8 часа на ден, ще ви се наложи да я смените след около 17 години. Нови модели включват дори и сензор за движение което е подходящо за фоайета и коридори.

 • Полезен навик, за да намалим сметката си е да изключвате светлините, които не използвате, и когато напуснете стаята за повече от 10 мин.

Знаете ли, че ако изгасяте средно по 5 лампи в коридора и спалните, за година можете да спестите приблизително 120 лв.

 

8.       Използвате алтернативен начин за транспорт.

 • Когато е възможно, ходете или карайте колелото си, за да избегнете напълно въглеродните емисии. Средно едно от всеки три пътувания с кола е на разстояние едва  2 километра. Отиването с колело до будката за вестници или магазина за хляб е здравословно и безплатно!
 • Споделеното придвижване и общественият транспорт драстично намаляват емисиите на CO2, като ги разпространяват на много водачи. Интересен факт е, че ако пътувате 1200 км с кола ще генерирате толкова CO2, колкото един влак за цяло околосветско пътешествие!

Когато се налага да използвате колата си…

 • Ако я оставите да загрява на място тя ще консумира до 50% повече гориво. Ако запалите и тръгнете веднага, двигателят ще достигне по-бързо работната температура.
 • Опитайте да поддържате предписаното налягане в гумите. Ако гумите ви са по-меки само с половин бар, ще изразходвате 5% повече гориво.
 • Карането с включен климатик увеличава разхода с 30%, а карането със свалени стъкла – само с 5%.
 • Също така начина на шофиране е от значение. Превишаване на скоростта и ненужно ускорение намаляват пробега с до 33%, увеличавайки отпадъчния газ, парите и въглеродния отпечатък.

Kато европейски граждани, ние действително сме загрижени за околната си среда, но сме склонни да виним другите – например индустрията или правителството. Често забравяме, че самите ние също оказваме силно въздействие върху природата – чрез начина ни на живот или с нещата, които правим. Правейки верния избор в ежедневните неща, можем да превърнем нашето влияние върху природата в благоприятно за нея. Малките промени в ежедневните ни навици, взети заедно, могат да имат огромен положителен ефект за околната среда. Нека я оставим такава каквато я намерихме!


Посетете още:

 

 

Вашият коментар

*