ПРИЕХА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА И ОДОБРИХА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Вашият коментар

*